Untitled; or, On Top of the Paper (1995)Jojo Soria de Veyra. Di-Pinamagatan; o, Sa Ibabaw ng Papel (Untitled; or, On Top of the Paper). Photograph, 1995Comments

Popular Posts